Vnitřní kompas (4)

Je čas na jarní úklid.

Náš emocionální domov tvoří naše emocionální návyky, které si vybíráme, protože je známe. Jak by mohl váš nový emocionální domov vypadat? Vezměte si tužku a papír a poctivě si poznamenejte své odpovědi:

I.) Napište si seznam všech destruktivních emocí, které běžně cítíte. (např. strach, vyčerpání, pochybnosti, nechuť, frustrace, vztek, křivda, netrpělivost atd.)

II.) Pak si napište seznam všech povznesených emocí, které běžně cítíte. (např. naplnění, láska, pohoda, klid, zpřítomnění, vize atd.)

III.) Kolik emocí máte na každém seznamu? Co převažuje?

IV.) Pak si napište, které povznesené pozitivní emoce CHCETE PROŽÍVAT. Které emoce by změnily vše, kdybyste je prožívali každý den. (např. hravost, nadšení, naprostá důvěra v proces, sebevědomí, rozhodnost atd.)

V.) Jak by se váš život proměnil, kdybyste tyto emoce prožívali?

VI.) Co vám teď brání tyto emoce skutečně prožívat?… Nakolik jsou tyto důvody vnější a nakolik vnitřní záležitostí?

Představte si, že tyto emoce právě prožíváte. Buďte v těchto emocích, syťte se jimi. Jak vnímáte své tělo, kam jde vaše pozornost a jaké výrazy v těchto emocích volíte?

Pamatujte si tento pocit, abyste si ho mohli kdykoliv znovu přivolat a vrátit se do svých vybraných kreativních emocí.

INSTRUKCE: Sekci Vnitřní kompas se věnujte ideálně bezprostředně po dechovém cvičení a meditaci. Tělo i mysl jsou uvolněné a ztišené a podvědomí se otevírá. Využijte to pro své automatické psaní, ve kterém naleznete odpovědi.

Jak provádět automatické psaní: Najděte si klidné místo, kde se cítíte pohodlně. Pište rukou, ne na počítači. Zavřete oči, párkrát se prodýchejte, nalaďte se na sebe. Začněte si pokládat otázky. Nechte odpovědi, aby přišly samy. První, co vás napadne, bývá správné. Když vás nic nenapadá, dejte si čas. Začněte psát. Nechte svou mysl, aby šla tím směrem, jakým chce ona. Pište všechno, co vás napadá a nechejte se tím vést. Vyplyne vám z toho další otázka. A další a další. Na všechny pište odpovědi, dokud nemáte pocit, že všechno k danému tématu už bylo řečeno. Pocítíte příliv úlevy, poznání, někdy slzy, někdy smích. Poděkujte si.

.